Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng Tin tức Trang chủ

Yêu cầu về hồ sơ tuyển dụng:

 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ( nhận tại nơi nộp hồ sơ hoặc download tại đây).

 

Tin nổi bật

CONG TY TNHH THUONG MAI
DONG PHUONG TONG HOP DICH VU

488/5 Đường Ba Tháng Hai ,
Phường 14 , Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Việt Nam

+84283 864 9987 +84283 864 9272

Lượt truy cập

255900

Tỉ giá ngoại tệ

Ngày :
Tỉ giá
Read more

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Skype
Chau Le
Hau Bui
Thu Phan
Tien Hoang