Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo

Sự khác nhau... Tin tức Trang chủ

 Nếu sếp là người luôn làm chủ và chỉ đạo nhân viên, lãnh đạo hiểu được lợi ích của việc khích lệ và kết nối nhân viên thành một đội ngũ làm việc hiệu quả.

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 1.

Một vị sếp luôn dùng nhân viên để đạt được mục tiêu của mình, trong khi một người lãnh đạo thông minh biết tìm cách giúp nhân viên phát triển năng lực

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 2.

Sếp thấy sai sót thì đổ lỗi và chỉ trích nhân viên, còn lãnh đạo sẽ tìm ra phương án 2 để giải quyết vấn đề

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 3.

Sếp luôn chỉ đạo và nạt nộ nhân viên như bề trên, còn lãnh đạo luôn đặt mình cùng đội ngũ với nhân viên

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 4.

Sếp luôn đề cao cái tôi cá nhân, còn lãnh đạo cùng nhân viên tạo thành một đội ngũ cùng chung mục tiêu

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 5.

Sếp hay doạ nạt nhân viên khi mắc lỗi, còn lãnh đạo trao lòng tin cho nhân viên và giúp nhân viên vượt qua khó khăn

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 6.

Sếp hay ra lệnh, còn lãnh đạo luôn hỏi hoặc đề xuất

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 7.

Sếp chỉ cho nhân viên cách làm, lãnh đạo trực tiếp hướng dẫn cách làm cụ thể cho nhân viên

Sự khác nhau giữa sếp và lãnh đạo - Ảnh 8.

Khi nhân viên lập công trạng, sếp thường tranh công với sếp trên, còn lãnh đạo luôn ghi nhận và khích lệ nhân viên

Tin nổi bật

CONG TY TNHH THUONG MAI
DONG PHUONG TONG HOP DICH VU

488/5 Đường Ba Tháng Hai ,
Phường 14 , Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Việt Nam

+84283 864 9987 +84283 864 9272

Lượt truy cập

255895

Tỉ giá ngoại tệ

Ngày :
Tỉ giá
Read more

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Skype
Chau Le
Hau Bui
Thu Phan
Tien Hoang